AtopikOnline je první vzdělávací projekt pro pacienty s atopickým ekzémem.
Projekt jsme připravili ve spolupráci s lékaři specialisty, kteří se danou problematikou zabývají desítky let.

Projekt vznikl za podpory České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP.

Veškeré informace jsou nezávislé a doporučení jsou podložena zkušenostmi z klinické praxe z odborných zdrojů a podléhají schválení a posouzení boardu našich odborníků.

Naši odborníci

 

AtopikOnline spolupracuje s předními specialisty na atopický ekzém.

Projekt vznikl za podpory České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP. Odborným garantem je  prof. MUDr. Peter Arenberger, DrSc., Přednosta Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3. LF UK  Praha

razítko - alergologie a klinická imunologie
razítko - dermatovenerologická společnost
razítko - praktických dětských lékařů

MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Dermato-alergologická ordinace Immuno-flow a Dermatologická klinika VFN a 1. LF UK Praha Vědecký sekretář ČDS ČLS JEP

prim. MUDr. Štěpánka Čapková

Dermatologické oddělení pro děti FN Motol a 2. LF UK Praha

MUDr. Radek Litvik

Kožní oddělení FN Ostrava

Projekt podporuje

Partneři

logo abbvie logo abbvie
logo la roche logo la roche
logo viatris logo viatris

Inzerce

logo sanofi logo sanofi
pfizer pfizer